КЛИМАТИЗАЦИЯ

Климатични системи от световно признати производители.

ВЕНТИЛАЦИЯ

Проектиране и изпълнение на системи за вентилация.

ОТОПЛЕНИЕ

Доставка и монтаж на ефективни отоплителни инсталации.

Проект: Административен договор за БФП

Одобрен за финансиране проект

Документ за правоспособност

Българска Браншова Камара

Удостоверение от Камарата на строителите в България

Камара на Строителите в България

Тази технология прави геотермалното отопление икономически изгодно във всяко географско местоположение. През 2004 г., около милион геотермални помпи с общ капацитет от 15 GW добиват 88 PJ топлинна енергия. В световен мащаб добиването на енергия чрез геотермални помпи нараства с 10% на годишна база...