Проектиране

Специалистите работещи в “КиК-ДС'' ООД имат дългогодишен опит в проектирането на ОВК /отопление, вентилация и климатизация/ и ЕЕ /енергийна ефективност/ и изграждането на разнородни инсталации за: болници и операционни, офиси и банки, хотели и големи обществени сгради, жилищни сгради, ресторанти, промишлени сгради и др.
Проектантският ни състав е с пълна проектантска правоспособност и включва четирима служители. Това са утвърдени специалисти със стаж във фирмата ни от преди 2006 г., използващи съвременни софтуерни продукти.
Цената, качеството и ефективността са наше конкурентно предимство.