ЗА НАС

KiK DC   Основен предмет на дейност - проектиране, изграждане, доставка, монтаж и сервиз на отоплителни, вентилационни, климатични инсталации.
   Политика на "КИК ДС" ООД
   Също така проектира и изгражда системи за управление и автоматика на сгради и технологични процеси с основен партньор www.kasi-bg.eu
“КиК-ДС” ООД е създадена февруари месец 1998 година. От 2004 г. във фирмата има внедрена система по качество – стандарт ISO 9001:2015 в областта на проектирането; инженеринга; доставка и инсталиране на отоплителни, вентилационни и климатични системи; електрическо оборудване; промишлена и сградна автоматизация. Гаранционно и извънгаранционно обслужване.
Нашата цел е да предложим съвременни решения в обслужваната област и качествено изпълнение на поетите ангажименти.
Професионалното отношение на нашите специалисти съответства на 17 годишния опит на дружеството.
Ние сме в състояние да ви предложим изграждане на комфортна среда с оптимално съчетание на енергийни ресурси. Водещо е използването на съвременни високо-технологични изделия, гарантиращи качество и рентабилност на всички инсталации.
С откровен диалог, делови стил, коректност, точност и качество сме изпълнили различни по своята същност обекти – болници и операционни, офиси и банки; хотели и големи обществени, промишлени, жилищни сгради, ресторанти и др.