Слънчеви колектори

През последните години нараства интересът към слънчеви колектори и системи за затопляне на вода, тъй като в много климатични зони слънчевите системи за топла вода могат да доставят от 50 до 75 % от потребностите от топла вода в бита. Затоплянето на вода от слънцето е особено подходящо за приложения като плувни басейни, битова гореща вода и отопление на сгради.